Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

OSMÁCI NA NÁVŠTĚVĚ V IPS

07.11.2023 20:36

Všechny třídy osmého ročníku měly možnost díky výchovné poradkyni naší školy navštívit v Praze 3 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, které je součástí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.

Lektorky měly pro žáky velmi zajímavé a užitečné informace, které se vztahovaly k budoucímu přijímacímu řízení na SŠ, ke zvoleným taktikám a strategiím při výběru střední školy, dále k možným nabídkám následujícího středního vzdělávání a k informačním zdrojům o středních školách.

Po teoretickém vstupu přišla část snad ještě atraktivnější, totiž formou sebepoznávacího osobnostního testu dostal každý v závislosti na svých odpovědích vhodnou nabídku středního vzdělávání v konkrétních profesích a oborech lidské činnosti. Také si žáci zkusili vyhledávat v Atlasu školství, poradkyně IPS se obětavě všem věnovaly a zodpovídaly jejich dotazy.

Určitě je mnozí využijí nejen už letos, ale zejména příští rok při volbě toho kterého vhodného středního vzdělání. Vždyť svět přeje připraveným.

Pro úplnost připomínám stránky IPS, kde najdete přehled potřebných informačních zdrojů.  

https://www.uradprace.cz/informacni_poradenske_stredisko_praha

 

Za 8. ročník  L. Haubeltová