Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace školy od 8.3.2021.

07.03.2021 17:52

Vzhledem k platným vládním opatřením a konci jarních prázdnin bude provoz školy od 8.3. v následujícím režimu:

Škola je uzavřena pro prezenční výuku všech ročníků včetně prvních, druhých i přípravné třídy. Uzavřena je také školní družina.

Přípravná třída, první a druhé třídy zahajují v pondělí 8.3. distanční výuku dle pokynů třídních učitelů.

Třídy ostatních ročníků pokračují v distanční výuce ve stejném režimu a rozsahu jako před jarními prázdninami.

Školní kuchyně zůstává v provozu pro výdej obědů žákům školy na distanční výuce. Vzhledem k uzavření prvních a druhých ročníků a přípravné třídy byly obědy všech žáků těchto tříd automaticky odhlášeny. Pokud mají někteří rodiče zájem o odběr obědů pro své děti, je třeba v pondělí, nejpozději do 10:00 nahlásit zájem o odběr obědů přes výdejové okénko, a to jak pro pondělí, tak pro následující dny. Nahlášení proveďte písemně na e-mail: jidelna@zsdubec.cz. Obědy lze samozřejmě nahlásit nebo odhlásit i pro další dny počínaje středou. Vždy ale s předstihem nejméně 24 hodin.

Výdej obědů bude probíhat přes výdejové okénko u zadního vstupu do školní kuchyně, a to vždy od 12:30 do 13:30. Prosíme všechny čekající na vyzvednutí obědů, aby dodržovali rozestupy 2 metry a měli zakryty kompletně dýchací cesty respirátorem, nanorouškou nebo chirurgickou rouškou.

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ