Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace školy od 4.1.2021.

03.01.2021 13:18

Na základě stávajících vládních opatření zahajujeme opět nový kalendářní rok ve speciálním režimu. 

Zítra nastoupí do školy pouze přípravná třída, obě první a obě druhé třídy. Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit homogenitu skupin a maximálně omezit vzájemné potkávání žáků z různých tříd, budeme pro příchod žáků využívat čtyři vchody do školy. Každá paní učitelka si své žáky u příslušného vchodu vyzvedne.

Příchody jednotlivých tříd:

třída 2.B (paní učitelka Rojíčková) - vchod u školního hřiště: 7:45 - 7:55 

třída 1.B (paní učitelka Karasová) - hlavní vchod: 7:45 - 7:55 

třída 1.A  (paní učitelka Chromková) - stará vrátnice: 7:45 - 7:55 

třída 2.A (paní učitelka Pešková) - vchod u družiny: 7:40 - 7:50 

přípravná třída (paní učitelka Kašparová) - vchod u družiny: 7:50 - 8:00

Ostatní třídy přecházejí na distanční výuku. Pokud někdo z žáků bude opět k zajištění distanční výuky potřebovat zapůjčit notebook mohou se rodiče příslušného žáka obrátit na ředitele školy.

Obědy budou pro všechny žáky, kteří přecházejí na distanční výuku, automaticky odhlášeny. Rodiče žáků, kteří mají zájem o odebírání obědů přes výdejové okénko v jednorázových obalech, si mohou obědy opět přihlásit do pondělí 10:00 na emailu jidelna@zsdubec.cz. V případě pozdějšího zájmu si lze k odběru obědů přihlásit s předstihem dva pracovní dny.

Obědy si bude možno vyzvednout každý den mezi 12:30 a 13:30 u výdejového okénka u zadního vchodu do školní jídelny.

Školní družina bude fungovat pro všechny třídy, které mají prezenční výuku (0, 1A, 1B, 2A, i 2B), normálně. To znamená ranní i odpolední.

Žáci druhého stupně se budou učit dle stávajích rozvrhů a pokynů jednotlivých vyučujících. Výuka bude probíhat z cca 50% v on-line podobě zbytek bude využívat dalších prostředků distanční výuky. On-line výuka bude realizována především v hlavních předmětech (jazyky, matematika, přírodovědné i humanitní předměty), v případě výchov zcela výjmečně. 

Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit homogenitu skupin a maximálně omezit vzájemné potkávání žáků z různých tříd, budeme pro příchod žáků využívat čtyry vchody do školy. Každá paní učitelka si své žáky u příslušného vchodu vyzvedne.