Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace prvního školního dne

26.08.2022 15:00

Organizace 1. září:

V 7:40 bude otevřena škola. Žáci 2.A, 2.B, 3.B, 5.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B a 8.C se samostatně odeberou do učeben, které navštěvovali v loňském školním roce.

V 7:50 vyzvednou před školou své třídy třídní učitelé 3.A, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B a 6.C a odvedou své třídy do učeben.

V 7:45 se sejdou žáci 9.A a 9.B ve školní jídelně.

Mezi 7:40 a 7:50 shromáždí třídní učitelé přípravné třídy, 1.A, 1.B, 1.C své žáky a jejich rodiče před školou a odvedou děti do jídelny, rodiče půjdou do tělocvičny, kde vyčkají na slavnostní zahájení školního roku.

Mezi cca 8:15 a 9:00 proběhne ve školní tělocvičně slavnostní přivítání nových žáků přípravné třídy a prvních tříd za doprovodu žáků 9. A a 9.B.

Po jeho ukončení se jednotlivé třídy pod vedením svých třídních učitelů odeberou do svých učeben, kde se více seznámí se svojí třídní paní učitelkou. Poté si děti převezmou vychovatelky školní družiny a proběhne krátká informativní schůzka s rodiči.

Vyučování bude první školní den ukončeno nejpozději v 10:00. Pro přihlášené děti bude následně otevřena družina.

Obědy budou přihlášeným žákům vydávány mezi 10:30 a 12:00.


Pokud dítě nepůjde 1.září na oběd, je nutné oběd odhlásit !!!