Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace prvního školního dne

18.08.2021 13:50

Dne 1.září 2021 proběhne v návaznosti na platná nařízení a doporučení MŠMT takto:

V 7:40 bude otevřena škola. Žáci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A a 9.B se samostatně odeberou do učeben které navštěvovali v loňském školním roce. Žáci 7.B se odeberou do odborné učebny fyziky a chemie.

V 7:50 vyzvednou před školou své třídy třídní učitelé 4.A, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B a 6.C a odvedou své třídy do učeben.

V 8:00 bude u všech žáků druhých až devátých tříd zahájeno první kolo screeningového testování v souladu s nařízením MZd a MŠMT.

Mezi 7:50 a 8:00 shromáždí třídní učitelé přípravné třídy, 1.A a 1.B své žáky a jejich rodiče před školou a v 8:00 je odvedou do školní tělocvičny.

Mezi cca 8:15 a 9:00 proběhne ve školní tělocvičně slavnostní přivítání nových žáků přípravné třídy a prvních tříd.

Po jeho ukončení se jednotlivé třídy pod vedením svých třídních učitelů odeberou do svých učeben, kde se více seznámí se svojí třídní paní učitelkou. Poté si děti převezmou vychovatelky školní družiny a proběhne krátká informativní schůzka s rodiči.

V 9:00 bude za přítomnosti žáků 7.B a obou devátých tříd slavnostně otevřena přistavěná část školy. Slavnostní otevření nové části budovy provedou vzácní hosté z MHMP, pan radní Šimral a paní ředitelka Němcová, přítomni budou i zástupci městké části pan starosta Tošil a pan místostarosta Tregner, díky jehož velkému úsilí byla tato nová část školy vybudována, a zástupci zhotovitele.

Vyučování bude první školní den ukončeno nejpozději v 10:00. Pro přihlášené děti bude následně otevřena družina.

Obědy budou přihlášeným žákům vydávány mezi 10:00 a 12:00.

Po dobu pobytu ve škole musí mít všichni zákonní zástupci zakryty dýchací cesty respirátorem nebo nano rouškou. Všichni žáci mají povinost zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách školy (s vyjímkou tříd).