Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace prvního školního dne - 4.9.2017

29.08.2017 21:26

Vážení rodiče a milí žáci,

prázdniny pomalu končí a blíží se začátek nového školního roku. V pondělí  4. září se všichni sejdeme před budovou školy. Žáci prvních tříd, přípravné třídy a žáci 9. třídy se sejdou před školou v 7:30 hodin a se svými třídními učitelkami společně odejdou do budovy školy. 

Žáci 2. až 8. ročníku se před školou shromáždí v 7:40 hodin. Zde si je převezmou třídní učitelky a společně se přesunou do tělocvičny.

Nový školní rok slavnostně zahájíme v 8:00 v tělocvičně školy. Postupně přivítáme všechny nové žáčky, kteří budou přicházet v doprovodu žáků devátého ročníku.

Po slavnostním zahájení třídní učitelky odvedou žáky do tříd. Ve třídách proběhne krátké přivítání, seznámení s organizací školního roku, zejména prvního týdne.

Předpokládaný konec vyučování je kolem půl desáté. Žáci, kteří jsou přihlášeni do šk. družiny, si vychovatelky převezmou ve třídách.

První školní den je v provozu i ranní družina od 6:30 h. Odpolední družina končí v 17:00 h.

Obědy se vydávají od 10:00 do 12:00 h. (pol. zeleninová s krupic. noky, vepř. guláš s těstovinami). Obědy jsou zajištěny pro všechny žáky školy. Odhlášení oběda je možné i v pondělí do 8:30 h. telef. nebo emailem.

Vedení školy