Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace prvního školního dne 2023

01.09.2023 10:14

Školní rok začíná v pondělí 4.9.2023.

Škola bude otevřena pro příchod žáků od 7:40 do 8:00.

Žáci tříd, které mají stejné učebny jako v loňském roce (2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C), odcházejí do svých kmenových učeben, kde budou mít zahájení se svými třídními učiteli.

Žáci tříd, které mají změnu třídního učitele a kmenové učebny (4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 6.C), se shromáždí před školou a vyčkají na příchod učitele, který je odvede najednou do nové učebny. Tam následné proběhne zahájení školního roku.

Žáci devátého ročníku se zúčastní slavnostního vítání prvňáčků. Po vstupu do školy se shromáždí ve školní jídelně.

Noví žáci prvních tříd a přípravné třídy budou před školou vyzvednuti třídními učitelkami, odvedeni do jídelny a následně budou slavnostně přivítáni v tělocvičně školy.

Rodiče těchto nových žáčků přípravné třídy a prvních tříd se po vstupu do školy odeberou do tělocvičny, kde se slavnostního vítání zúčastní. Po ukončení slavnostního vítání se společně se svými dětmi a třídními učitelkami odeberou do jejich tříd, kde po seznámení dětí s paní učitelkou bude následovat informativní schůzka pro rodiče. (Děti budou v té době v péči vychovatelek školní družiny.)

První školní den bude ukončen cca po druhé vyučovací hodině tedy mezi 9:40 a 10:00.

Družina a školní klub navazuje na ukončení výuky pro všechny přihlášené žáky.

Informace o obědech pro první školní den jsou již týden ve článku níže.