Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace prezenční výuky přihlášených žáků 9. ročníku

11.05.2020 12:49

Do elektronických žákovských knížek byly rodičům přihlášených žáků zaslány termíny výuky.

 

Žáci, kteří se zúčastní výuky ve škole, musí dodržovat následující pravidla:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu (rouška) a dodržení odstupů 2 metry. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

 

Pohyb žáků před vstupem bude organizován následovně:

Do školy budou žáci vstupovat jednotlivě nejdříve 10 minut před zahájení výuky. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník. Nebude možné do školy pouštět pozdě příchozí!

 

Při pobytu v budově školy je nutné dodržovat následující pravidla:

Žáci se přezují a odloží obuv do své šatní skříňky a přesunou se do přidělené třídy na své předem přidělené místo. Složení skupin žáků je stanovené předem a je neměnné. Je zakázáno měnit zasedací pořádek a jakkoliv přesunovat nábytek. Každý žák bude mít povinnost si při vstupu do třídy vydezinfikovat ruce. Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Sejmutí roušky může žákům dovolit pouze vyučující v dané vyučovací hodině. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do svého sáčku.

Žáci si po ukončení vzdělávacího bloku vydezinfikují ruce ve své třídě. Vyzvednou si věci ve své šatní skříňce a neprodleně opustí budovu školy.

Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy. Pokud je žák přihlášen a na výuku nedorazí, je třeba absenci omluvit.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka (zápisem do elektronické žákovské knížky), je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Návštěva toalet je možná pouze individuálně a ve výjimečných případech. Po návratu do třídy si žák znovu vydezinfikuje ruce.

Před opuštěním třídy z jakéhokoliv důvodu (odchod ze školy, WC,…) si každý žák na celou dobu mimo třídu nasadí roušku (pokud si ji mohl v průběhu vyučovací hodiny sundat).

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a vysoušečem na ruce.

Každá kmenová učebna bude vybavena dezinfekcí v dávkovači.

 

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno jednou denně,a to včetně dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla).

 

Strava není zajištěna.