Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace distanční výuky

13.10.2020 10:36

Vážení rodiče,

v termínu od 14.10. do 23.10. bude probíhat, vzhledem k dočasnému uzavření školy, distanční výuka.

Jako hlavní komunikační nástroj mezi žáky a učiteli bude sloužit Google Classroom, pro komunikaci mezi učiteli a rodiči Bakaláři, případně emailová korespondence. Všichni žáci byli informováni o způsobu připojení v průběhu září a byli žádáni, aby se do jednotlivých kurzů přihlásili.

Distanční výuka klíčových předmětů (M, Čj, Aj) bude realizována v kombinaci on-line výuky prostřednictvím Google Meet a zadáváním prací se zpětnou vazbou prostřednictvím Google Classroom. 

V ostatních předmětech pak, vzhledem k dočasnosti opatření (pouze 8 školních dní), bude distanční výuka převážně realizována prostřednictvím zadávání prací se zpětnou vazbou prostřednictvím Google Classroom. 

Pro jednotlivé on-line vstupy bude dodržen školní rozvrh, to znamená, má-li žák matematiku od 8:00 do 8:45, a je-li pro tento den ohlášena on-line výuka, bude probíhat v tomto časovém intervalu.

Samostané práce a další výukové materiály budou do Google Classroom zadávány vždy tak, aby byly žáku k dispozici v čase, kdy by měl daný předmět ve škole.

Distanční výuka nebude realizována v předmětech výchovného zaměření (výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova a pod.). Také nebude, vzhledem k časovému omezení, realizována v předmětech volitelných s výjimkou druhého cizího jazyka.

Pokud by mělo některé dítě nebo měl rodič problém s připojením ke Google Classroom, neváhejte mne kontaktovat prostřednictvím e-mailu reditel@zsdubec.cz, nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Specifika distanční výuky prvních a druhých tříd budeme s jejich třídními učiteli ještě dnes diskutovat. O výsledku vás budu informovat.