Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace distanční výuky pro přípravnou třídu, první a druhý ročník

13.10.2020 13:46

Vzhledem k věku dětí a specifikům přípravy jsme upravili distanční výuku pro přípravnou třídu, pro první a druhé třídy.

Přípravná třída: Paní učitelka nakopíruje pracovní listy a s rodiči se domluví na způsobu předání (předávání). Současně se s rodiči domluví na způsobu a formě návratu vyhotovených prací a možnostech zpětné vazby. Rodiče svých žáků bude kontaktovat individuálně. 

První třídy: Obě paní učitelky budou vyučovat přes Google Meet on-line 2 - 3 x týdně po menších skupinkách žáků, aby se mohly věnovat každému z žáků v co nejvyšší míře. Vzhledem k tomu, že začínají se čtením, je zde osobní kontakt a kontrola paní učitelkou nezbytná. Všichni rodiče budou informováni o způsobu a organizaci výuky buď prostřednictvím e-mailů, nebo na společné schůzce. On-line výuka bude především zaměřena na čtení a matematiku.

Druhé třídy: Obě paní učitelky také plánují on-line výuku přes Google Meet, 2 - 3 x týdně po menších skupinkách žáků. Zde se již žáci s touto formou výuky setkali, a proto to pro ně bude snazší. I tady budou rodiče informování prostřednictvím e-mailů individuálně.