Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Opatření pro zajištění ochrany žáků a zaměstanců před Covid-19

27.02.2020 15:10

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali narůstající obavy s výskytem koronaviru Covid-19. V České republice nebyl dosud zaznamenán ani jeden případ výskytu této nemoci. Končí nám ale jarní prázdniny a řada žáků se mohla pohybovat v oblastech, kde již výskyt této nemoci zaznamenán byl (severní Itálie). Z toho důvodu zavádíme určitá preventivní opatření ve škole. Na všech toaletách ve škole budou k dispozici desinfekční mýdla. Kliky u dveří toalet a tříd budou pravidelně ošetřovány desinfekčním roztokem. 

Pro ochranu vás i vašich dětí existují jisté zásady, které je v těchto případech vhodné dodržovat. Tyto zásady se shodují s doporučenými zásadami při klasickém respiračním onemocnění:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla,
  • používat například i dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • omezit větší fyzickou aktivitu, dodržovat pitný režim,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli důsledně dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál).
Děkuji za pochopení
Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ