Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-23

18.10.2022 14:54

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

O příspěvek mohou žádat žadatelé s trvalým bydlištěm v Praze a má dvě úrovně.

1. prominutí poplatků škole (stravné, družina)

2. poskytnutí příspěvku na akce pořádané školou (školy v přírodě, lyžařský a vodácký kurz) - fond solidarity

Pravidla pro případné poskytnutí příspěvku jsou shrnuta zde  .

Žádost o příspěvek na prominutí poplatků je třeba požádat nejpozdějí do 26.10. a nelze žádat zpětně. Příspěvek bude poskytován nějdříve od 1.10.2022.

Žádosti:

Žádost o příspěvek na prominutí polatků za stravné a družinu

Žádost o příspěvek z fondu solidarity

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413