Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

On-line konverzační hodiny v šestém ročníku.

03.03.2022 08:56

V průběhu posledních čtrnácti dnů proběhly dvě on-line konverzační hodiny anglického jazyka u žáků 6.A třídy. Obě hodiny byly ve spolupráci s partnerskými školami ve Španělsku, Itálii, Německu, Polsku a Slovensku. Žáci měli možnost mluvit na předem daná témata a poslechnout si, jakým způsobem tato témata pojali žáci zahraničních škol. 

Obě konverzační hodiny, stejně jako hodiny, které proběhly před Vánoci, mají za cíl rozšířit naše možnosti porozumění mluvenému jazyku i za situace, kdy lidé každé země přidávají k anglickému jazyku svůj přízuk.

Ještě máme daleko k tomu, abychom dokázali v cizím jazyce spontánně reagovat, ale vše se zlepšuje, a doufáme, že než naši žáci ukončí základní školní docházku, tak toho bude převážná většina z nich schopna.

Vše proběhlo v rámci našeho mezinárodního projektu s názvem Art it out, jeho součástí se stanou ještě výměnné pobyty několika žáků v zahraničí. Celý projekt je financován z programu Erasmus+.

Rádi bychom do těchto konverzačních hodin zapojili i další třídy, je to ale organizačně velmi náročné, jelikož se musí sejít časové možnosti tříd řady zemí. 

Několik fotografií naleznete ve fotogalerii.