Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Omluvné listy

25.01.2022 11:20

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji administračního software Bakaláři a jeho webové aplikace jsme dospěli, na upozornění rodičů, k závěru, že není nutné vypisovat omluvenky dvakrát, a to jednou do omluvného listu a podruhé do Bakalářů.

Od 1.2.2022 proto rušíme papírové omluvné listy a omluvenky budou nadále předávány škole pouze prostřednictvím Bakalářů. Toto opatření se týká všech tříd kromě prvního a druhého ročníku, kde je i nadále na domluvě mezi učitelem a rodiči, jako formou bude absence ve škole omlouvána.

Pokud někdo z rodičů nemá k dispozici elektronické prostředky k využití programu Bakaláři (PC, notebook, tablet, chytrý telefon), může školu požádat o papírovou žákovskou knížku.

Toto opatření samozřejmě předpokládá, že pro komunikaci se školou používáte rodičovské účty do Bakalářů a že neumožníte svým dětem do těchto účtů přístup. Omluvenka zaslaná do školy prostřednictvím rodičovského účtu bude školou považována jako omluvenka podepsaná rodiči. Všechny omluvenky se v systému Bakaláři registrují a lze je dohledat zpětně včetně data jejich podání.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413