Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Olympiáda češtiny - školní kolo 2020/21. Tentokrát netradičně: distančně a online

22.11.2020 17:29

 

I za dnešních podmínek výuky na dálku v pátek 20. listopadu proběhlo školní kolo uvedené soutěže, kterou nám zaslali organizátoři z DDM v Praze 10. Zadání 47. ročníku vytvořil Národní pedagogický institut ČR, v naší věkové kategorii mohli soutěžit nejen žáci 8. a 9. ročníků, ale i studenti víceletých gymnázií.

Osmáků se zúčastnilo 11, ze třídy 9. A to bylo 6 soutěžících, z vedlejší 9. B se zapojilo 12 odvážlivců.

 

Olympiáda tradičně obsahovala dvě části po 60 minutách, mezi nimiž musela být přestávka. A to nejen pro soutěžící, ale zejména pro vyučující, které musely tentokrát kontrolovat, zda zaslané práce jsou dobře čitelné a zda jsou vůbec vloženy v příloze. Mnozí účastníci se zapotili nejen při vypracovávání úloh, ale zejména ve chvíli, kdy jim technika vypověděla službu. Krátký výpadek internetového připojení nebo stávka tiskárny nebyly výjimkou. Ale nakonec všichni i tuto část zvládli a ukázali, že jsou schopni si ve stresové situaci poradit a že tento styl práce je při dnešním způsobu výuky pro ně už rutinou.

 

Z obsahu zadání nemohu příliš prozrazovat, protože soutěž probíhá celostátně až do konce měsíce. První soutěžní část byla zaměřena -  souhrnně vyjádřeno -  na jazykovou kulturu: na správnou stylizaci nevhodně formulovaného textu, na jednoznačnost vyjádření z pohledu větné skladby, na spisovnou češtinu v oblasti slovní zásoby a spisovnou výslovnost. Navíc úlohy byly založené nejen na školních znalostech, ale vedly k přemýšlivosti, ke zvládání otázek z jiného úhlu pohledu, k využití logického uvažování a k prokázání jazykového citu. Ten není - jak už mnozí vědí - každému vlastní, a proto je třeba ho poctivě rozvíjet četbou, kultivovaným jazykovým projevem a průběžným studiem.

 

Druhá část představovala tradičně slohovou práci - v próze, v rozsahu 200 - 300 slov na zadané téma, slohový útvar byl libovolný. Téma práce bylo nosné, každý se ho hravě zhostil.

 

A jak to bude dál? Počátkem prosince vyučující obdrží řešení s jednotným bodováním. Do obvodního kola, které se bude konat 21. 1. 2021, postoupí nejlepší dva, připraven bude i jejich jeden náhradník. Držme jim už nyní palce.

Kdo to asi bude? Úspěšnými se stanou ti, co mají v životě oči na šťopkách, nenosí na uších klapky, mají fištróna, zdravý selský rozum, jedli vtipnou kaši, mají pod čepicí a při čtení zadání nehodili hned flintu do žita. Ne všechny totiž při psaní slohové části políbila ta pravá múza, a tak slabinou jejich práce se mohla stát absence plnovýznamových sloves, opakování slov, nedostatky v interpunkci, ale zejména dynamika děje, který činí práci čtivou a zajímavou.

Pro všechny žáky byla účast v soutěži jednou z dalších životních zkušeností, zejména v roce možných přijímacích zkoušek na vybrané střední školy. A některým se určitě bude hodit výborná či chvalitebná do celkového pololetního prospěchu. Ti ze třídy, kteří se soutěže nezúčastnili, se budou moci alespoň v prezenční výuce češtiny seznámit se zadáním a řešením úkolů po ukončení termínu konání soutěže. Není přece nad zkušenost!