Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Odvolání ředitele školy

11.03.2013 14:10
Odvolání ředitele základní školy Dubeč k 31. 3. 2013
 
Rada MČ Praha - Dubeč (RMČ) rozhodla po předchozím projednání ve školské radě o odvolání ředitele ZŠ Dubeč z výkonu činnosti k 31.3.2013 z důvodů nesplnění zákonného požadavku absolvování manažerského vzdělání, které je podmínkou výkonu funkce ředitele dle §5 odst. 2. zákona 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.
 
I přes nevyhnutelnost tohoto kroku chceme poděkovat řediteli Mgr. Martinu Petrtýlovi za jeho zásluhy o rozvoj základní školy Dubeč a zajištění řádného fungování základní školy po celou dobu jeho téměř 10letého působení ve funkci.
Městská část jako zřizovatel si zejména cení jeho práce v době po jeho převzetí základní školy v roce 2003, kdy základní školu přebíral ve velmi neutěšené ekonomické situaci po předchozím vedení.
 
Dočasným vedením základní školy byla pověřena dosavadní zástupkyně Mgr. Stanislava Kratochvílová, která školu povede od 1.4. až do nástupu nového ředitele nebo ředitelky, vzešlé z výběrového řízení. Vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno na internetových stránkách MČ Praha - Dubeč www.praha-dubec.cz.