Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Odpověď na dotaz některých rodičů

05.02.2020 13:36

Se zahájením dostavby školy a včerejším deštivým počasím se na mne obrátilo několik rodičů s dotazem na možnost otevírání školy v 7:30 místo v 7:40.

Víte, že pokud byl k dispozici vestibul se skříňkami, pan školník v případě nepříznivého počasí otevřel školu dříve, a děti si mohly počkat na oficiální otevření školy právě v tomto vestibulu. Po dobu rekonstrukce však nemáme takový prostor, ve kterém by děti mohly počkat na zahájení výuky s minimálním personálním zabezpečením.
Prostory v předsíni a pod schody ve staré budově a v krčku mezi tělocvičnou a přístavbou pro děti, které mají třídy v přístavbě, jsou příliš malé, aby zde mohli žáci vyčkat zahájení výuky. Nechat žáky bez dohledu na chodbách, které jsou v současné době obloženy šatními skříňkami, bez dohledu, také z bezpečnostních i pořádkových důvodů nelze.
 
Ukazuje se však, že čas na vstup do školy v 7:40 je pro všechny žáky zcela bez komplikací. Děti se při vstupu do školy nijak zvlášť nemačkají a vše probíhá bez větších komplikací. (Osobně jsem byl dnes, po celou dobu příchodu žáků do školy, přítomen.) V 7:50 již vstupují do školy pouze jednotlivci. Posun času vstupu by ani z tohoto pohledu nic neřešil, pouze by se úvodní nápor žáků, kteří chtějí být ve škole první, posunul o deset minut.
 
Souhlasím, že je nepříjemné čekat před školou za nepřízně počasí, ale z výše uvedených důvodů to nyní nedokážu řešit. Jakmile bude vestibul znovu k dispozici, vrátíme se k původnímu osvědčenému modelu a žáci budou moci za nepřízně počasí ve vestibulu na oficiální otevření školy vyčkat.
 
Škola je zodpovědná za zdraví a bezpečnost žáků po dobu výuky, jinými slovy po dobu, kdy jsou děti v budově školy, nebo s učiteli a vychovateli na školní akci. Bohužel nejsme schopni zajistit dohled nad žáky mezi 7:30 a 7:40 ve všech prostorách školy.
 
Z těchto důvodů k otevření školy dříve jak v 7:40 po dobu přestavby nedám souhlas.
 

Po celou dobu, kdy bude probíhat dostavba školy, budou ve škole různá omezení a změny režimu, se kterými se budeme muset všichni vypořádat. Nechceme totiž na rok a půl školu zavřít jenom proto, aby mohla být dostavba realizována bez omezení.

Projednal jsem záležitost se zástupcem zřizovatele, s panem místostarostou Tregnerem, který s mými závěry i argumenty v plném rozsahu souhlasí.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413