Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Odměna za sbírku - Květinový den – Workshop na samovyšetření prsou a varlat

24.05.2024 22:07

Dne 23.5. se žáci osmých tříd naší školy zúčastnili speciálního workshopu zaměřeného na samovyšetření prsou a varlat. Tento workshop byl odměnou za jejich aktivní účast na sbírce Ligy proti rakovině, známé jako Květinový den, během které se podařilo vybrat ještě více než v loňském roce.

Program workshopu byl rozdělen do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části žáci vyslechli odbornou přednášku, která jim poskytla důležité informace o prevenci rakoviny prsu a varlat, včetně rizikových faktorů a symptomů, na které by si měli dávat pozor.

Praktická část workshopu byla zaměřena na nácvik samovyšetření. Žáci si mohli na speciálních figurínách vyzkoušet správné postupy vyšetření prsou a varlat, čímž získali cenné dovednosti pro prevenci těchto závažných onemocnění.

Celá akce se konala v prostorách hasičské zbrojnice, která poskytla ideální zázemí pro tento typ programu. Workshop byl organizován ve spolupráci městské části, základní školy a kampaně Říjen narůžovo, která se zaměřuje na zvýšení povědomí o onkologických onemocněních.

Věříme, že získané znalosti a dovednosti přispějí k lepší prevenci.