Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Odborně zaměřené tématické setkání s rodiči 9. ročníku

10.01.2023 10:26

Dne 16.1.2023 od 16:30 proběhne v učebně 9.A odborně zaměřené setkání s rodiči třídy 9.A a 17.1. od 16:30 odborně zaměřené setkání s rodiči třídy 9.B.

Obsahem budou informace o aktivitách projektu s názvem "Šablony OP PPR pro ZŠ Dubeč" a o plánovaném průzkumu osobnostního rozvoje a osobních preferencí žáků (v rámci projektové výuky), který proběhne pro žáky 9. ročníku ve středu 18.1. v obou devátých třídách. Každý ze žáků získá jako výstup přehled možností osobnostních preferencí a dalšího osobnostního rozvoje, který může být jedním z vašich podkladů při volbě dalšího studia pro vaše děti.

Srdečně vás tímto na toto setkání zvu a prosím vás o hojnou účast.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413