Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Obecná pravidla pro zajišťování distanční výuky školou

16.11.2021 14:22

Vážení rodiče,

učitelé zajišťují distanční a on-line výuku pro třídu v případě, je-li 50 a více % žáků v Covidové karanténě. Přitom stále platí, že nejméně 50% distanční výuky by mělo být on-line.

Taková on-line výuka pak probíhá společně se třídou a žáci na on-line výuce jsou připojeni vzdáleně do učebny, ve které probíhá prezenční výuka. Ostatní podklady, materiály a úkoly jsou žákům poskytovány prostřednictvím portálu Google Classroom.

On-line výuka probíhá podle platného rozvrhu, je ale vhodné na hodiny on-line výuky upozornit žáky prostřednictvím Classroomu.

Je-li uvalena karanténa na třídu jako celek, je primárně výuka provozována distanční a on-line formou a žáci, kteří se v karanténě nenacházejí, jsou buď požádáni, aby zůstali doma a po dobu karantény se učili s ostatními on-line, nebo mohou být ve třídě, ze které probíhá on-line výuka a účastnit se jí prezenčně. 

Jsou-li počty žáků v karanténě ve třídě nižší než 50%, je učitelům doporučeno posílat materiály a práci žákům přes Classroom. Není povinností učitele připojovat do výuky žáky on-line.

Cílem je vždy poskytnout co nejkvalitnější možnou výuku většině třídy.

Hlavním a oficiálním kanálem pro komunikaci mezi zákonnými zástupci a učiteli jsou Bakaláři, případně lze využít i mailovou korespondenci přes služební e-maily. Hlavním komunikačním kanálem pro komunikaci mezi učiteli a žáky je portál Google Classroom, případně Bakaláři.

Učitelé na prvním stupni mohou po dohodě se zákonnými zástupci využívat i jinou formu komunikace.

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ Starodubečská 413