Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Novinky ve škole

15.01.2015 09:34

Rád bych informoval rodičovskou veřejnost o novinkách na naší škole.

Díky finančnímu zajištění KRPŠ se podařilo vybudovat síť videotelefonů, která umožňuje komfortnější vyzvedávání dětí ze školní družiny. Zvýšila se tím také bezpečnost našich žáků, jelikož takto má vychovatelka přímý oční kontakt se zákonným zástupcem, který dítě vyzvedává.

Ve škole byly v tomto týdnu nainstalovány čtyři interaktivní projektory. Tři ve třídách prvního stupně a jeden v učebně v nové přístavbě. Tento poslední bude v letošním roce k dispozici všem třídám, které jej budou v daném okamžiku pro výuku potřebovat. Osazení počítači a zaškolení příslušných učitelů proběhne začátkem příštího týdne.

Tyto interaktivní projektory plnohodnotně nahrazují dražší interaktivní tabule a byly financovány jednak z ušetřených prostředků školy, jednak z dodatečné dotace zřizovatale MČ Dubeč.

Rád bych tímto poděkoval jak MČ Dubeč, tak KRPŠ za finanční pomoc při zlepšování infrastruktury školy a podmínek pro výuku žáků.

Mgr. Jan Mareš