Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Nová upravená pravidla pro vyhlašování karantény třídy

02.12.2021 08:52

Pravidla Hygienické stanice pro vyhlašování karantény:

Karanténa se vyhlašuje, je-li osoba, odcházející do karantény, v kontaktu s osobou pozitivně testovanou PCR testem, a to již  dva dny před 

1. provedením PCR testu.

2. v případě příznaků nemoci a potvrzení PCR testem dva dny před prvním výskytem příznaků nemoci.

Současně se mění i definice rizikového kontaktu.

Za rizikový kontakt se považuje doba 5 minut a delší strávená bez roušky nebo respirátoru ve vzdálenosti menší než 1,5 metru od pozitivně testované osoby.

Proto žádáme všechny, aby dodržovali pravidla o nošení roušek a respirátorů ve škole, zvláště pravidlo o zakrytí všech dýchacích cest i ve třídě každé pondělí až do doby, kdy bylo ukončeno screeningové testování žáků.