Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Nová učitelka pro 3.A

01.07.2014 17:35

Jak jsem slíbil, informuji o výsledku výběrového řízení.

Ve výběrovém řízení jsme vybrali pani učitelku Mgr. Radmilu Kramešovou, která bude ve školním roce 2014/15 třídní učitelkou 3.A. Tím máme učitelský sbor pro první stupeň ZŠ kompletní.

Jména jednotlivých třídních učitelů najdete postupně na třídních stránkách. Celkové pedagogické obsazení pro školní rok 2014/15 pak v kontaktech. E-mailové adresy nových pedagogů budou zveřejněny jakmile s nimi budou učitelé seznámeni.

Také na druhém stupni máme již učitelský sbor kompletní.

Mgr. Jan Mareš