Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Návykové látky kolem nás

19.11.2013 21:15

Dne 19. 11. 2013 jsme byli v divadle U Hasičů na besedě s názvem „Návykové látky kolem nás“, kterou vedl MUDr. Jiří Presl (vedoucí lékař Střediska prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN). Ještě před besedou jsme si došli na něco nezdravého do jedné fastfoodové restaurace, ale poté už naše kroky směřovaly do divadla. Přednáška se týkala problematiky drog, alkoholu, cigaret a kriminality. V závěru jsme se měli možnost zeptat na vše, co nám zajímá. Všichni jsme si odnesli mnoho důležitých informací, které využijeme v hodinách výchovy ke zdraví. Žáci 7. tříd + Máhrlová a Ticháčková.