Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Návštěva Úřadu práce na Praze 3 – volba povolání 9. A + B

16.12.2021 11:31

Včera a minulou středu naši žáci 9. ročníků navštívili IPS – Informační a poradenské středisko na úřadu práce. Nejdříve byla teorie o tom, kde hledat příslušné informace, od koho se dozví o středních školách, co mají vyhledávat za informace apod. Většina žáků však již tyto věci znala, protože na hodinách VKO jsme o tom mluvili. Potom si děti mohly vyplnit tzv. osobnostní test a jeho výsledky si zaslat na svou emailovou adresu. Taky si děti mohly promluvit o volbě střední školy s pracovnicemi úřadu. Některé děti byly zaskočené, když se dozvěděly, že s horšími známkami se na maturitní obory asi těžko dostanou. Mnoho žáků tato informace dost vyděsila. Ale nebyla to právě vhodná doba k tomu, aby si žáci uvědomili své možnosti a nepřeceňovali se? Je důležité reálně zvážit výběr střední školy, aby pak nenastala zklamání a hledání podobně zaměřených škol, když se na tu svoji vysněnou nedostanou.

V případě, že děti ještě vůbec neví, na kterou školu se hlásit, můžete se objednat přímo do IPS na konzultaci. Emailová adresa: ips.aa@uradprace.cz, nebo tel. č. 950 178 305-8.

Všechny další informace ohledně přihlášek a přijímacího řízení jsou na webových stránkách školy a rodiče žáků 9. ročníků mají podrobnější info v žákovské knížce.

Ivana Vítková, Zuzana Filípková