Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8.A)

16.05.2016 22:36

    Dne 16. května 2016 jsme se s paní učitelkou Ticháčkovou vydali na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tuto výpravu jsme uskutečnili v rámci občanské výchovy v osmém ročníku.

    Hned ráno jsme se metrem přesunuli na Malostranskou, odkud jsme se vydali pěšky na Malostranské náměstí, kde se nachází sídlo sněmovny. Museli jsme hned zapadnout do „Mekáče“, neboť nás přepadl velký hlad!

    S plnými břichy jsme se vypravili k místu určení, kde na nás čekal průvodce, zkontroloval si seznam zúčastněných a proškolil nás informacemi ohledně samotné prohlídky. Ještě před zahájením exkurze jsme všichni prošli bezpečnostní prohlídkou, která byla pro mnohé z nás zajímavá a také první v životě.

    V úvodu prohlídky nám průvodce pustil krátký dokument a sdělil nám, jak rozsáhlý komplex tvoří sněmovnu a kde se přesně nachází. Sídlo sněmovny tvoří tři bloky domů a paláců v oblasti mezi Malostranským a Valdštejnským náměstím, kolem Sněmovní a Thunovské ulice. Patří k němu zejména Thunovský palác, dále palác Smiřických a také Šternberský palác.

    V průběhu prohlídky jsme byli krátce seznámeni s historií Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s principem voleb do sněmovny v ČR, dále s orgány, vedením a hlasováním. V neposlední řadě také s pojmy jako jsou např. mandát poslance, poslanecká imunita, koalice politických stran, dolní a horní komora aj.

    Dále jsme měli možnost prohlédnout si vnitřní strukturu sněmovny. Především, jak to probíhá v případě nějakého zasedání poslanců, a které všechny důležité osoby se kolem jednání pohybují.

    Nakonec jsme měli možnost vstoupit do hlavní zasedací místnosti, kde jsme si sedli do galerie a průvodce nám vysvětlil složení zasedací síně, její chod a provoz. Dozvěděli jsme se, kde sedí předseda vlády, kdo po jeho pravici a levici, kdo pod ním atd. Dále jsme byli poučení o systému rozdělení křesel v zasedací místnosti (pravicový sektor, sektor střed a levicový sektor). Také jsme byli seznámeni s případem rozpuštění sněmovny. Na úplný závěr si paní učitelka „vydupala“, že chce vidět tiskovou místnost. Pan průvodce neprotestoval a do této maličké místnosti nás zavedl. Super! Mohli jsme si vlézt za pultík a chvilku si užít tu minutu slávy.:)

    Po prohlídce jsme se udýchaní doplazili na Pražský hrad, kde jsme udělali pár fotek, zároveň jsme si museli vyslechnout pár vět o domě U Dvou slunců, kde žil Jan Neruda. Při naší zpáteční cestě začalo pršet, tak jsme se svižným krokem (někdo během) vrátili k metru a drandili do školy. Byl to fajn den!

    Fotky najdete ve fotogalerii!

Žáci 8.A