Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Návštěva Policie ČR (2.A,2.B,3.A,3.B,5.A)

20.12.2013 12:12

19. 12. 2013 nás navštívil nadpraporčík Bc. Jan Holub z Policie ČR. Děti seznámil s bezpečným chováním při styku s cizími lidmi a upozornil na možná rizika úrazů během sportovních činností, zvláště kladl důraz na používání ochranných prostředků při sportu. Veškeré povídání doplňoval příklady z praxe. Ticháčková