Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Návštěva 7. C v Anežském klášteře: Cesta do minulosti skrze umění a legendy

10.01.2024 10:31

Dne 9. ledna se žáci 7. C vydali na výlet do Anežského kláštera, aby prozkoumali svět středověkých světců a jejich význam pro naše předky.  Během návštěvy kláštera měli žáci příležitost prohlédnout si obrazy a také se dozvědět, kdo to svatí byli a jak je poznáme. V průběhu prohlídky jsme nejen získali informace o životech světců, ale také jsme si vysvětlili klíčové pojmy jako patron, legenda, atribut a svatořečení. Příběhy, které nám byly vyprávěny, ožily před našima očima, a umělecká díla nám pomohla lépe porozumět jejich významu a symbolice. Nejenže jsme sledovali výklad, ale sami jsme se stali tvůrci legend v ateliéru. Skrze tvorbu společného komiksu o životě sv. Barbory a Kateřiny jsme si vyzkoušeli, jak můžeme přenést příběhy do obrazů. Tato aktivita posílila naši schopnost kreativity a také spolupráce.

Před návštěvou kláštera jsme se zastavili před FFUK, kde jsme společně s dětmi vzpomněli na nedávnou tragickou událost před Vánoci. Zapálili jsme svíčku, abychom vyjádřili naši solidaritu a soucit s oběťmi této tragédie.