Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Naše škola a bezpečné chování na internetu - dotazníkový "výzkum" od sedmáků

08.03.2022 23:05

V hodinách informatiky se každý rok zabýváme problamatikou bezpečného chování na internetu. Se sedmáky ze skupiny Šj2 jsme letos toto téma pojali formou "výzkumu". Žáci měli za úkol vytvořit vlastní dotazník na téma online hry, kybergrooming a sexting nebo kyberšikana. Dotazník adresovali pro své spolužáky z druhého stupně a cílem bylo zjistit, jak se na internetu chovají, najít největší problémy a zkusit navrhnout jejich řešení. Po vyplnění dotazníků následně sedmáci závěry, které z odpovědí vyplynuly, zpracovali do prezentace. 

Některé odpovědi jsme předpokládali, některé byly šokující a překvapivé: (Některé odpovědi je třeba brát trochu s rezervou). Nezapomínejme s dětmi stále tato témata probírat. Internet nám sice otevřel plno nových možností, ale skrývá také čím dál tím více hrozeb. 

Prezentace s výsledky si můžete prohlednout sami...

Online hry: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT6pd1kwcVDW7nTyB4PQVUDGdQ0_ronbJXAVCzLobiR0cH8eoQTiPdc0L7vCWEmDLeFHnEo1MRb4kWC/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g1162a9ea74c_0_0

Kybergrooming a sexting: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQCxzcrVTKXGLV7_Gz0OrUgaDhTwJ2FctbL78hKEBOiBgwp06vqgjSCRRRVSnCj_IzNk3k3-XqB2uT9/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p

Kybergrooming a sexting podruhé: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSevRQGjlLpnXMiumkFhzSwi0pHy5gdyg9pDOoFzddLgRaaNSFpjc_D-N4Kxp024MyVeNr_ipkz17J7/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p

Kyberšikana: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQFG1KcIXcGjvwtVjwTCJa807uxpkkQFZql9_68kfcEOO7lg7M5U0LOSja5ri0pC31D2VhOYt2HWXGB/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p