Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Nadpraporčík Holub ve školní družině

08.02.2015 18:42

V pondělí navštívil nadporučík Holub také naše oddělení. Pan Holub nás vždy zaujme velice zajímavým vyprávěním a předváděním. Vysvětlil nám, jak se hledají pachové stopy, sami jsme si mohli vyzkoušet získávání otisků prstů, poučil nás o chování na veřejnosti, opatrnosti vůči cizím osobám. V neposlední řadě se věnoval dodržování pravidel silničního provozu.  Zapůjčil nám policejní pomůcky – ochranný štít, helmu, chrániče, obušek atd. Beseda je pro nás vždy velmi poutavá, poučná a zábavná. Po domluvě s panem nadporučíkem si k nám do ŠD pozveme i psovoda s pejskem, na kterého nám dal pan Holub kontakt. Už teď se těšíme na 23.2., kdy ŠD pan Holub zase navštíví a „třeseme“ se na setkání s psovodem a jeho psem.

Renata Novotná a žáci ŠD.