Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Nábídka kroužků a zájmových útvarů

02.09.2013 11:20

KROUŽKY A ZÁJMOVÉ ÚTVARY

 

Škola nabízí:

1)     Nepovinné předměty:

Anglická konverzace – vyučující Ing. Milan Fikar – úterý 13:50-14:35hod.

 

2)  Kroužky a zájmové aktivity:

 

Výtvarný kroužek – 1. stupeň – úterý 12:40-13:45 hod., 500,- Kč/pololetně, vyučující Bc. Libuše Hlaváčková

Výtvarný kroužek – Artefilie – 2. stupeň – úterý 14:40-16:00 hod, bezplatné, vyučující Bc. Libuše Hlaváčková

Pohybové hry – 1. ročník – středa 12:45-13:30 hod., 500,- Kč/pololetně, vyučující Mgr. Helena Kropelnická

Sportovní hry – 2. a 3. ročník – úterý 12:45-13:30 hod., 500,- Kč/pololetně, vyučující Mgr. Helena Kropelnická

Sportovní a míčové hry – 4. a 5. ročník – čtvrtek 13:40-14:25 hod., 500,- Kč/pololetně,  vyučující Mgr. Helena Kropelnická

Keramika – úterý 12:00-15:00 hod. (dvě skupiny, max. 12 žáků ve skupině),

                     čtvrtek 12:00-15:00 hod. (dvě skupiny, max. 12 ve skupině),

                     1000,-Kč/pololetně, vyučující Mgr. Vladana Kašparová

Balet – pátek 13:40-15:00hod., vyučující Markéta Zemanová

Pěvecký kroužek – 5.(4.) třída – pondělí 12:45-13:30hod,. 500,-Kč/pololetně, vyučující Mgr. Věra Natherová

Informatika – začátečníci (2. – 4. třída) – pondělí 12:40-13:25 hod., 550,-Kč/pololetně, vyučující Martin Elznic

Informatika – pokročilí (2. – 4.třída) – pátek 12:40-13:25 hod., 550,-Kč/pololetně, vyučující Martin Elznic

Čtenářské dovednosti – 1. stupeň – středa 13:00-14:00 hod., vyučující Hana Ficencová

Šikovné ruce – 1.stupeň (jednou až dvakrát za měsíc) – cena se bude odvíjet od použitého materiálu, vyučující Jana Růžičková

Divadelní kroužek – 6.- 9. ročník – dle zájmu a dohody

Turistický kroužek – 2.- 5. ročník – jedna sobota v měsíci, 600,-Kč/pololetně

Práce s papírem – 2.- 5. ročník – pondělí 15:30-17:00 hod., cena se bude odvíjet od použitého materiálu, vyučující Renata Novotná

Večerní keramika pro rodiče s dětmi i bez – dle zájmu

Dramaticko – hudební kroužek –  4. - 5. ročník – středa 12:40-13.30 hod., vyučující V. Natherová, A. Fišerová, A. Fišerová ml.