Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Moc slova v 6. třídách (Etická výchova)

14.12.2014 21:30

V úterý 9. 12. naší školu navštívila lektorka Mgr. Lydie Marešová, Ph.D., která se věnuje preventivnímu programu Etické dílny. Na začátek naší spolupráce jsme zvolili pro žáky 6. tříd téma Moc slova.

Program Moc slova:

Východiska a cíle: Přestože jsme obklopeni velkým množstvím informací a slov, jejichž hodnota je minimální, mají mnohá slova obrovskou moc - v dobrém i zlém. V tomto programu se snažíme navrátit slovům jejich sílu a význam, povzbudit děti ke správnému používání slov. V praktických situacích si ukážeme negativní vliv lží, pomluv a vulgární komunikace, která se dnes stává téměř normou.

Stručný popis programu: Kdy mají slova moc? Lži, pomluvy a vulgarismy. Jak se bránit? Modelové situace.

Těšíme se na další návštěvu, která bude již brzy v 7. třídě. Ticháčková