Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Mise Vyšehrad 5.B

10.06.2019 14:52

Ve středu 5.6.2019 jsme navštívili Národní
kulturní památku Vyšehrad. 

Excelentně připravený program nás zcela
pohltil. Také počasí nám přálo, bylo přímo luxusní.

Náš program začal na Starém purkrabství, kde
jsme se rozdělili do pěti skupinek. Cílem interaktivního programu
bylo sesbírat šest atributů a sestavit erb.

Ve starém archívu jsme se na chvíli stali
badateli. Opět jsme si zopakovali, co je pověst, a co skutečnost.
Než jsme došli do baziliky sv. Petr a Pavla, tak jsme zhlédli
královskou a knížecí akropoli. V bazilice sv. Petra a Pavla jsme
se poklonili králi Vratislavu I. a sdělili mu poselství pro
budoucí český národ.

Na Vyšehradském hřbitově jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého o významných osobnostech, jenž tvořili naši
historii. Podle mapy jsme hledali hroby významných českých
osobností. 

Nakonec jsme prošli podzemními kasematy, kde
jsme se příjemně ochladili a zahráli si hru na francouzské a
švédské vojáky a také na husity. Došli jsme až do tajemného
sálu Gorlice a prohlédli si některé originální sochy z Karlova
mostu. Prostřednictvím herních situací se tak žáci seznámili s
významnými událostmi z mytologie Vyšehradu. Celý program byl
interaktivní hrou, kterou nás provázel skvělý, úžasný a hravý
Tomáš Běhal.

Na závěr  našeho dne jsme se občerstvili
v kavárně Jedličkova ústavu.

Celý den jsme si moc užili.