Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Mise Vyšehrad 4.A

16.06.2016 15:56

 Ve středu 15.6. jsme navštívili NKP Vyšehrad, kde jsme prováděli svou záchrannou misi. 

Ačkoliv počasí bylo absolutně proti nám (velmi vydatný a vytrvalý déšť), výchovně vzdělávací program Mise Vyšehrad, jsme si beze zbytku užili. Naším úkolem bylo, za pomoci spolubadatele Tomáše, do prázdného erbu doplnit sedm artefaktů, které jsme získávali při poznávání různých míst Vyšehradu. Nic jsme ale neměli zadarmo. Každý artefakt prověřil naše vědomosti, pozornost, soustředění i badatelské schopnosti. Navštívili jsme kostel sv. Petra a Pavla, hřbitov, purkrabství, kasemata a celé naše snažení vyvrcholilo doplněním erbu v podzemním sále Gorlice. 

Program jsme si užili a naše nadšení je vidět i na fotografii.

4.A