Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Minimální preventivní program

11.10.2019 13:23

Školní preventivní program je k nahlédnutí u metodičky prevence a na nástěnce ve sborovně.