Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Milí žáci, vážení rodiče,

20.08.2014 08:38

prázdniny pomalu končí a my všichni se chystáme na nový školní rok. 1. září na vás čeká několik významných novinek. V současnosti finišují práce na dostavbě nového pavilonu, který rozšíří kapacitu školy o dvě učebny. Čekají na vás čistě vymalované třídy a opravené tabule. Dvě učebny jsou nově vybaveny multimediální technikou, plátny a datovými projektory.

Ve škole bude pracovat šest nových učitelů, kterým přejeme mnoho úspěchů v jejich práci.

V oblasti výuky jsme na druhém stupni posílili hodinovou dotaci matematiky, českého a anglického jazyka. Zavádíme nové povinně volitelné předměty, kterými chceme uspokojit individuelní zájem žáků o vybrané oblasti.

Na základě četných žádostí rodičů z Květnice a Sibřiny jsme provedli drobné úpravy zvonění tak, aby konec výuky lépe navazoval na odjezdy autobusů.

Organizace prvního školního dne bude podobná té loňské. Chceme, aby zvláště pro naše prvňáčky to byla slavnostní chvíle.

Proto se žáci v 7:45 shromáždí u svých třídních učitelů a v 7:55 se odeberou do tělocvičny. Žáci přípravné třídy a prvních ročníků budou jednotlivě a jmenovitě uvedeni mezi nás, a to v doprovodu našich deváťáků. Prvňáčci si odnesou dárek věnovaný úřadem naší městské části. Poté se všichni, pod dohledem třídních učitelů, odeberou do svých tříd, kde dostanou základní informace pro nový školní rok.

Předpokládaný konec prvního školního dne je okolo 9:30.

Na tomto místě chci popřát všem, aby nový školní rok byl pro ně co nejúspěšnější a co nejzajímavější tak, aby až se budeme za deset měsíců rozcházet na prázdniny, se už těšili na rok příští.