Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Meziválečná věda a kultura v hodinách dějepisu

20.11.2013 20:58

V listopadu jsme se s žáky 9. ročníku věnovali v hodinách dějepisu práci na projektu s názvem „Meziválečná věda a kultura“. Připomněli jsme si touto aktivitou významné představitele našeho kulturního života v meziválečném období. Práce probíhala samostatně i ve skupinách. Žáci si nashromáždili a přinesli příslušný obrazový a obsahový materiál pro oblast literatury (Karel Čapek), divadla, filmu (Osvobozené divadlo, Charlie Chaplin), architektury a umění (futurismus, dadaismus, expresionismus, impresionismus, Pablo Picasso, kubismus, konstruktivismus a funkcionalismus). V neposlední řadě nesměla chybět i věda (Jaroslav Heyrovský). Jako druhý krok museli svoji práci obhájit a prezentovat před spolužáky. Žáci ukázali svoje tvůrčí schopnosti, samostatnost v rozhodování a připomněli si osobnosti a umění, na které by se nemělo zapomínat. Ve složce Práce žáků naleznete pár fotografií. P. Ticháčková