Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Mezipatra 8.A

15.11.2015 21:00

11. 11. jsme navštívili filmový festival Mezipatra v kině Lucerna ve Vodičkově ulici. Délka programu byla cca 2 hodiny. Atraktivní formou prostřednictvím filmové tvorby nám organizátoři přiblížili problematiku HIV a AIDS.

Cílem této besedy bylo mimo jiné otevřít debatu o citlivých tématech, genderových a jiných stereotypech a také napomoci k odstranění stigmatizace HIV pozitivních a nemocných AIDS.

Film:

Jak jen mohla (Ingela Lekfalk: Hur kunde hon), Švédsko, 2010, české titulky, 73 min.

Hlavní hrdinka Lillemor navštívila v roce 1986, ve svých devatenácti letech, Francii, ze které si kromě vzpomínek přivezla bohužel i smrtící virus HIV. Dlouhou dobu v sobě představu, že by mohla být vážně nemocná, potlačovala, což vyústilo v to, že se s tím nikomu nesvěřila. Vdala se, měla dvě děti, o jejím zdravotním stavu nic netušil ani manžel nebo doktoři v době jejího těhotenství, protože vše důkladně skrývala. Pravda ale nakonec vyšla najevo. Média o Lillemor referovala jako o „HIV ženě“, která ohrozila zdraví několika desítek lidí ve svém okolí. Ač její manžel ani děti nejsou HIV pozitivní, Lillemor byla za ohrožování jejich zdraví odsouzena a uvězněna na dva a půl roku. Režisérka sleduje příběh hlavní hrdinky ode dne, kdy jí byl sdělen rozsudek až po příchod do vězení.

Po filmu následovala beseda s HIV pozitivním pracovníkem z Domu světla na Praze 8, který byl velmi otevřený a vstřícný k zodpovídání našich všetečných dotazů.

Měli jsme doma co vyprávět a nad čím přemýšlet! Žáci 8. A