Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Mezinárodní spolupráce

22.01.2015 14:47

Naše škola se rozhodla navázat, především v rámci výuky anglického jazyka, spolupráci se školami v zahraničí. Vstoupili jsme proto do mezinárodního systému škol etwinning a v jeho rámci jsme zorganizovali, společně se základní školou v Copenhagenu, projekt "Friendship between children from different countries". Za tento projekt, jehož realizace bude zahájena v únoru, jsme obdrželi certifikát "eTwinning Label". 
Cílem celého projektu je umožnit žákům naší školy navázání přátelských kontaktů s vrstevníky v Evropě, získání praxe v konverzaci v anglickém jazyce a získání znalostí o životě dětí v zahraničí.
Celý projekt zahajujeme videokonferencemi mezi našimi třídami a třídami v Dánsku. Součástí projektu jsou i budoucí výměnné pobyty našich žáků v zahraničí a zahraničních žáků u nás.
Již v této chvíli se nám hlásí další školy z Holandska, Polska a Turecka, které by měly zájem o zapojení do našeho projektu a spolupráci s naší škol
ou.
V současné době zkoumáme možnosti dotačních programů MŠMT a EU, díky kterým bychom získali finanční podporu pro realizaci výměnných pobytů a zajištění potřebného vybavení.