Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Městská policie v 7.A, 8.A, 5. třídách

01.06.2016 18:05

Ve čtvrtek 26.5. k nám opět zavítali lektoři z Oddělení prevence Městské policie  hl. m. Prahy.

V 5. třídách policisté přednášeli a diskutovali s žáky o problematice závislostí a jejich nežádoucích vlivů. Zaměřili se především na tzv. legální drogy – tabák, alkohol, léky…. Lektoři se věnovali schopnosti žáků posoudit nebezpečnost omamných a psychotropních látek pro člověka i pro společnost. Nejdůležitější část hodiny se povídalo o členění drog do třech základních kategorií z pohledu zákona a nebezpečnosti pro člověka a společnost. To znamená drogy zákonem neřešené, státem tolerované a kategorii omamných a psychotropních látek zákonem zakázaných.

V 7. ročníku se lektoři se snažili,  aby děti pochopily základní principy pravidel chování ve společnosti, kterými se rozumí psané a nepsané normy a jejich vynutitelnost v případě nerespektování. Vztah společnost x rodina x pachatel. Osvětlovali základní pojmosloví např. prevence, represe, kriminalita, odpovědnost, sankce, DDÚ, přestupek, trestný čin, morálka, OSPOD, PČR a MP. Důraz kladli především na nejfrekventovanější trestnou činnost mládeže (krádeže, loupeže, poškozování cizí věci, porušování autorských práv atd.).

Žáci 8. třídy s lektory probrali hlouběji tématiku omamných a psychotropních látek a jejich vlivu na člověka i společnost. Podrobné  si osvětlili návaznosti drogové kriminality na další druhy kriminality. Akcent byl kladen především na pochopení vztahu Droga – Zákon. Zejména trestní zákoník, správní právo a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Velký prostor  lektoři věnovali trestně právní odpovědnosti mladistvých ve vztahu k zneužívání OPL a eventuelnímu postihu v případě protizákonného jednání.

Všechny třídy opět dostaly krásné papírové kartičky, na kterých naleznou užitečné informace!

Lektoři z Městské policie hl. m. Prahy opět nezklamali, byli báječní a naši žáci si jejich návštěvy náležitě cenili!

Jistě se s nimi potkáme i další školní rok!

P.T.