Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Městská policie v 6., 7., 8., 9. třídách - přednášky z prevence sociálně patologických jevů

30.04.2017 11:36

26.4. nás opět navštívila Městská policie hl. m. Prahy, která nám v 5., 6. , 7.třídách, 8. a 9. ročníku povídala o tom, jak předcházet nebezpečí, které nás obklopují a přiblížila nám některé patologické jevy.

  1. třídy měly téma Drogy I. / tabákové výrobky, alkohol, léky/

  2. třídy řešily s panem policistou šikanu a násilí v dětských kolektivech

  3. třídy se s panem policistou zaměřily na kriminalitu dětí I. / jednání, odpovědnost, následek/

  4. třída si povídala o drogách, kriminalitě – drogy a zákon / zneužívání omamných a psychotropních látek/

  5. třída probírala v devadesáti minutách základy právního vědomí I. / zákony v souvislostech: trestní zákoník, trestní řád, přestupkový zákon/

Žáci se chovali velmi příkladně a páni policisté děti velmi chválili.

I my děkujeme za přednášky!