Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Městská policie v 1.A,B,C, 2.A,B,C

17.04.2017 19:03

12.4. nás opět navštívila Městská policie hl. m. Prahy. V prvních a druhých třídách přednášeli o bezpečném kontaktu se psy.

Cílem programu bylo seznámit děti s preventivními zásadami bezpečného chování při kontaktu se psy a se zaměřením na preventivní chování v potencionálně nebezpečných situacích.

Program obsahoval obecné informace o chovu psů pro speciální účely, způsob ochrany před napadením psem a individuální praktický nácvik ochranné polohy.

Policisté dětem upřesnili zásady bezpečnosti při setkání se psy:

1. Raději nesahej na cizího psa, i když ti to jeho majitel dovolí.

2. K cizímu psu se nepřibližuj ani když je uvázaný.

3. Nehlaď ani psa, který se jeví jako přátelský.

4. Vidíš-li volně se pohybujícího psa, neutíkej, nekřič a nedělej žádné prudké pohyby ani rukama.

5. Vidíš-li psa, který se chystá k útoku /vrčí, cení zuby/, snaž se ukrýt do domu, vylez na plot, strom, do výšky, kam nedoskočí.

6. Není-li to již možné, neotáčej se ke psu zády. Kryj si hlavu a krk. Nehýbej se.

7. Jestliže tě pes přesto napadne, vyhledej ihned lékaře.

8. Snaž se zapamatovat podobu psa a místo, kde k napadení došlo.

9. Máš-li svého psa, venči ho na vodítku a s košíkem. Po svém psu vždy uklízej!

10. Nechoď se psem na dětská hřiště a pískoviště.