Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Městská policie u deváťáků (Ochrana osob při mimořádných událostech a krizových situacích)

05.05.2016 00:08
4.5. jsme měli opět tu čest a přivítat lektora z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy. Tématem byla ochrana osob při mimořádných událostech a krizových situacích. Celý program má seznámit žáky devátých tříd se situacemi, které ohrožují život, zdraví, majetek, které ale přicházejí nezávisle na jejich jednání.
Dnešní doba nahrává více než jindy vzniku těchto mimořádných událostí, ať už způsobených přírodními vlivy (vichřice, povodeň), jevy vyvolanými činností člověka (teroristický čin, technologická havárie) nebo kombinací (rozsáhlý požár, velká dopravní nehoda atd.). Pan policista se zmínil o evakuačním zavazadle, důležitých tel. číslech, jak postupovat v roli svědka mimořádné události. 
Děváťáci opět nezklamali a chovali se příkladně, komunikativně, báječně a pan policista byl nadšený, jak skvělé žáky na naší škole máme! 
Tímto všem děkuji!
P.T.