Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Městská policie v 8. třídě (Mimořádné události)

24.04.2016 22:04

V pátek 22. 4. k nám zavítal další pan policista z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy., který se s žáky 8. ročníku zaměřil na téma Mimořádné události (jak se správně zachovat).  

Celý tento program seznamuje žáky se situacemi, které ohrožují především život a zdraví, ale i majetek, a které přicházejí nezávisle na jejich jednání. Cílem programu je naučit cílovou skupinu žáků, jak se správně zachovat při mimořádné události (např. povodeň, orkán, požár, velká dopravní nehoda, technologické havárie, teroristický čin) a jak podniknout správné kroky k úspěšnému zvládnutí situace (varovné signály, evakuace, zásady při opuštění bytu, domu, evakuační zavazadlo, integrovaný záchranný systém). Přednáška tak obsahuje soubor opatření k ochraně životů a zdraví osob a zahrnuje i další opatření k záchraně majetku obyvatelstva a např. domácího zvířectva. Jako zpětná vazba je program doplněn testem s otázkami k dané problematice.

Zdroj: https://www.mppraha.cz/17-prevence/372-ochrana-osob-a-majetku

 

Žáci se při přednášce chovali velmi ukázněně.

Pan policista se k nám vrátí opět se stejným tématem  4. 5., ale to už do devátých tříd.  

P.T.