Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Městská policie v 6.A, 6.B - "Šikana a mezilidské vztahy"

27.02.2016 17:12

V pátek 26. 2. v 6. třídách proběhly dvě přednášky realizované Oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy. V rámci realizace preventivního programu naší školy na téma „Šikana a problematika mezilidských vztahů.“ Programy trvaly 45 minut a byly bezplatné.

Žáci se seznámili se základními rysy tohoto negativního jevu, s nebezpečím které přináší, jeho řešením, jak šikanu rozpoznat, se zásadami účinné ochrany proti šikaně. Lektoři prevence vyzdvihli i to, aby člověk nebyl pasivní, pokud zaznamená, že se někomu ubližuje. Dětem byly vysvětleny pojmy: agresor, oběť, sebeúcta, osobní hrdost, důstojnost aj. Lektoři nastínili i fakt, že šikana naplňuje skutkovou podstatu mnoha trestných činů. Žáci se do besedy aktivně zapojovali a lektoři jejich věcné postřehy vítali. 

Později v dopise určenému panu řediteli páteční lektoři z městské policie naše žáky 6. tříd velmi chválili. Děti byly označeny jako naslouchající, komunikativní, slušné a vysoce spolupracující, což nás těší a zároveň děti musíme i my pochválit za příkladné chování.

Žáky přednáška velmi bavila, a proto ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy budeme pokračovat a těšíme se, až na naši školu opět zavítají. 

P.T.