Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Malý princ na Zemi

20.12.2019 11:12

V předvánočním čase ve čtvrtek 19. prosince navštívili všichni sedmáci a žáci 6. A a 8. B Divadlo Metro na Národní třídě. Čekalo nás černé divadlo, které letos uvádí nově adaptaci klasického příběhu.

Malý princ procestoval celý vesmír, aby zjistil, co je v životě skutečně důležité. Nejvíc ho zaujala Země, krásná a podivuhodná planeta, kde se její obyvatelé chovají laskavě a ušlechtile, ale i nezodpovědně a krutě zároveň.

Celé představení bylo pastvou pro oči. Střídal se jeden skvělý nápad s druhým, hlavní děj – poznávání krás naší planety – různé vegetace a zvířeny, rozmarů počasí – nám byl určitě známý. Malý princ byl okouzlen stejně tak přívětivými lidmi, s nimiž prožil mnoho nezapomenutelných zážitků: sportování, koupání v moři, krmení labutí, lásku dívky … bohužel neminula ho i odvrácená stránka lidského počínání: užívání návykových látek, stres, uspěchanost doby, hluk, znečištění životního prostředí, povrchnost vztahů, touha po moci, násilí a války, které nakonec vedly ke katastrofě – k puknutí zeměkoule.

V závěru představení je však dána lehkomyslnému lidstvu naděje. Za hudebního doprovodu známé Beethovenovy Ódy na radost vyraší z rozpůlené planety Země nový život, předzvěst nápravy a pokračování lidského rodu.

Zasloužený potlesk patřil hudebnímu doprovodu, ale zejména tanečním kreacím účinkujících a nápaditosti využití rekvizit černého divadla.

Po představení nás opět ještě čekala pomyslná třešnička na dortu, totiž odhalení principu černého divadla. A tak jsme mohli potleskem odměnit i ty, kteří doposud nebyli spatřeni. Tmavě oděné šikovné loutkoherce. Vedle nepostradatelného osvětlovače měli na svědomí pohyb mnoha rekvizit a jedinečné linky. Kdo chtěl, mohl si také na jevišti vyzkoušet pohyb a tajemství černého divadla stejně jako pozvaní přítomní učitelé.