Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Lyžařský kurz

26.03.2017 11:48

V pátek 24.3. jsme se šťastně vrátili z lyžařského kurzu tradičně pořádného pro žáky šestých a sedmých tříd. Týden v Krkonoších na Černé hoře byl plný pobytu na čerstvém vzduchu, zábavy, adrenalinu a i trocho u získávání nových zkušeností a schopností. Pro některé žáky to bylo poprvé, kdy stáli na lyžích, pro jiné o zopakování a prohloubení principů lyžování. Zbylá většina byla někde mezi oběma extrémy.

Po přesunu autobusem, lanovkou a pěšky (naštěstí lyže a bagáž jely rolbou) jsme se ubytovali v Hotelu Černá bouda, stejně jako loni ve čtvrtém patře. Nastalo horečné hledání vlastních propriet hlavně proto, že někteří jedinci netušili co si vlastně s sebou přivezli, nedokázali poznat svoje lyžařské boty ani lyže. Nakonec, s blížící se půlnocí se podařilo všechny věci přidělit, takže ráno si už každý oblékal a obouval to svoje. 

Druhý den hned ráno jsme žáky rozdělili do tří družstev podle schopnosti stát na lyžích a to na louce, ze které měli někteří hrůzu a jiní pocit že by potřebovali tažné lano, aby to z kopce vůbec jelo. 

Po rozřazení si jednotliví instruktoři přebrali své ovečky a vyrazili na výcvik. Zatím co první družstvo se okamžitě vrhlo vyzkoušet lyžařské podmínky místního areálu, zbylá dvě družstva 

si opakovala principy ovládání lyží na již výše zmiňované louce. Během dne se ale na zasněžené sjezdové tratě podívali všichni a do konce týdne je neopustili. 

Na žácích bylo vidět každým dnem více a více zlepšení a jistota v ovládání lyží. Ve středu jsme výcvik

 na půl dne přerušili a s paní Kratochvílovou žáci vyrazili na výlet do cukrárny v Janských Lázních.

Ve čtvrtek večer nastal nejočekávanější okamžik týdne - "diskotéka". Na muziku, kterou pan ředitel částečně na přání a částečně dle vlastního uvážení vyluzoval z počítače připojeného na youtube, téměř všichni žáci vesele křepčili, trsali, skákali a tancovali až do půl jedenácté. Usínalo se těžko, jelikož krev byla rozprouděna, ale nakonec se podařilo a tak jsme přece jen nabrali nějaké síly na páteční závody. 

Vzhledem k velkým výkonnostním rozdílem, především mezi prvním družstvem a zbytkem kurzu, byly závody rozděleny na kategorie po družstvech. Závody probíhaly na podobné louce, byť trochu prudší jako rozřazování.

Slalom postavený správou areálu měl automatické měření a tak každý znal svůj čas okamžitě po projetí cílem.

Výsledky závodů.

Po obědě bylo vyhlášení výsledků, nejlepší byli oceněni cenami a pak už nezbylo nic jiného než dokončit balení, rozloučit se pro tentokrát s Krkonošemi a vrátit se domů.     

Video z lyžařského kurzu, Autoři Ondra Kovařík a Franta Marek.