Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Lovci a jejich kořist

03.10.2012 11:49

V pondělí 3. 10. nás navštívila již po několikáté společnost MERLIN s programem:

Lovci a jejich kořist – je audiovizuálním programem, při kterém žákům přiblížili  vztahy mezi lovci a jejich kořistí ve všech živočišných třídách, od hmyzu po savce. Promítáním  nejzajímavějších dokladů chování vysvětlovali lovecké strategie, důležitost učení, obranu kořisti i nutnost existence lovců v přírodě. Vše bylo doprovázeno  odborným výkladem.  Pořad byl interaktivní a žáci se jej aktivně účastnili formou dotazů. Pro zatraktivnění jsme si prohlédli i několik živých exemplářů různých druhů lovců.