Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Losování volných míst do 6.tříd pro šk.r. 2019/20

21.05.2019 11:02

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že naše zveřejněná kriteria pro přijetí žáků do šestého ročníku pro školní rok 2019/20 byla ze strany některých rodičů napadena na MHMP a MŠMT, budeme při přijímání žáků do šestého ročníku postupovat jediným schváleným postupem, a to losováním.

Kriteria byla označena jako diskriminační, s čímž jako ředitel školy naprosto nesouhlasím, ale podvoluji se.

Budeme přijímat 6 žáků z 11-ti přihlášených, do naplnění maximální kapacity školy. 

Losování proběhne dne 29.5.2019 ve 14:00 hodin v jídelně školy za přítomnosti zástupce zřizovatele.

Zástupci žáků, kteří podali v řádném termínu přihlášku ke studiu v šesté třídě ZŠ Starodubečská pro školní rok 2019/20, mají právo být losování přítomni.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413