Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Lítožnice, 8.B

05.04.2023 14:31

Žáci 8.B se ve druhé polovině čtvrtečního dopoledne 30. března 2023 vypravili na přírodovědeckou exkurzi do okolí rybníka Lítožnice.

Dr. Petr Karlík z Katedry ekologie lesa ČZU poutavě vyprávěl o rozvoji a zajímavostech nejen lokální přírody a krajiny, žáci se zapojili do diskuse o biodiverzitě.

Ve spolupráci se Skautským institutem a Magistrátem hl.m. Prahy se žáci aktivně podíleli na zvýšení biodiverzity (rozmanitosti druhového bohatství) přírody ve svém okolí a v okolí rybníka vysázeli 200 sazenic původních druhů rostlin květnatých luk a mokřadů. Tyto sazenice s pomocí biologů vypěstovali ze semínek žáci zahradnických oborů SOŠ Jarov.

Jednalo se o 90 sazenic tužebníku obecného, 60 sazenic léčivého tužebníku jilmového a 50 sazenic kypreje vrbice.

Žáci si jistě budou pamatovat vydatný déšť, který nás zastihl při dokončování práce a návratu do školy. V létě už by některé sazenice mohly vykvést.